Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której kluczowe zasady są ustalone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność konkretnej kwoty gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 zł winna być zatwierdzona pismem.

Oprócz tego na bazie zasady swobody umów strony umowy posiadają możliwość dołączyć kolejne warunki. Na ogół są to odsetki, które odbiera pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na wzięcie pożyczki musi zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor przekazuje pewną sumę gotówki (zazwyczaj są to sumy rzędu kilkunastu tysięcy złotych) a pożyczkobiorca obiecuje przekazyaną pożyczkę spłacić wraz z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest zrozumiałym, że osoba zadłużona nie posiada solidnej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie uzyska. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób jedynie możliwą do uzyskania.