Khach sạn Sapa Chau Long I

Giới thiệu: Khach sạn Chau Long I cach chợ Sapa va nha thờ vai bước chan. Phong cach của khach sạn la sự kết hợp hai hoa giữa da va gỗ với tầm nhin dỉnh Phanxipan, dỉnh nui cao nhất Việt nam.

Khach sạn Chau Long I cach chợ Sapa va nha thờ vai bước chan. Phong cach của khach sạn la sự kết hợp hai hoa giữa da va gỗ với tầm nhin dỉnh Phanxipan, dỉnh nui cao nhất Việt nam. Khach sạn dược trang bị dầy dủ tiện nghi, cung 1 nha hang, khu giải tri va bar, diểm truy cập Internet miễn phi, bể bơi nước ấm trong nha, trung tam thể chất va trung tam thương vụ.

Khach sạn Chau Long I gồm 95 phong, trong do 65 phong thuộc khu xay mới của khach sạn va 30 phong thuộc khu xay cu cung với 3 phong can hộ. Tất cả cac phong dều dược trang bị dầy dủ tiện nghi khach sạn reveto da lạt 1 hiện dại va trang tri dẹp mắt gợi len một vẻ dẹp duyen dang, quyến ru của Sapa. Hầu khach sạn da lạt hết cac phong dều co ban cong rieng với tầm nhin dỉnh Phanxipan va thung lung Mường Hoa.

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Cửa hang

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Người giữ cửa

Nha hang

Salon

Trung tam thương mại

WiFi

Ban

Bể bơi rieng

Quạt

Tivi

Bể bơi trong nha

Jacuzzi

Mat xa

Spa

Thiết bị tập thể dục

Vườn

Bai dỗ xe