Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego typu umowa, której to zasadnicze warunki są opisane w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której kwota wykracza ponad 500 złotych koniecznie musi być stwierdzona pismem.
kliknij tutaj po informacje
Nie licząc tego na bazie zasady swobody umów strony umowy posiadają możliwość dodać kolejne warunki. Najczęściej są to odsetki, które to otrzymuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki musi zwracać szczególną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym rodzajem umowy. http://podzastaw.org

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje pewną kwotę pieniędzy (przeważnie są to kwoty około kilkudziesięciu tys. pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się przekazyaną pożyczkę zwrócić wraz z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał pieniędzmi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w banku nie uzyska. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc ochronić zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie dostępną.