Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to indywidualnego typu umowa, której kluczowe warunki są wyznaczone w przepisach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność określonej sumy pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 złotych koniecznie musi być zatwierdzona pismem.
http://podzastaw.org
Oprócz tego na bazie reguły swobody umów strony umowy posiadają możliwość dopisać kolejne zasady. Przeważnie są to odsetki, które przyjmuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki koniecznie musi zwracać wyjątkową uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy.
pozyczka hipoteczna
Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje ustaloną kwotę gotówki (zazwyczaj są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tys. zł) a pożyczkobiorca obiecuje przekazyaną pożyczkę opłacić razem z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie dysponował środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. W związku z tym też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób jedynie dostępną.