Lượng khach tour trong thang 8 sỡ hữu nhiều biến dộng

Ben cạnh tinh thế khach hủy tour tới chau Phi bởi lo sợ nguy cơ lay nhiễm Ebola, nganh tour cung don tin hiệu khả quan khi lượng khach Trung Quốc tới Việt Nam co dấu hiệu phục hồi.

Thực hiện cong diện chỉ dạo của Bộ Van hoa Thể thao va Tour Toi Di Campuchia về phong chống dịch vi virus Ebola, hiện những company lữ hanh tuyệt vời tren cả nước da dồng loạt tạm ngừng cac tour dưa khach Việt Nam tới chau Phi. Dựa theo dại mặc của Hanoi Redtours: "Mặc du Nam Phi khong nằm trong vung co dịch tuy nhien company vẫn chủ dộng tạm ngưng bố tri tour du lịch tới toan quốc nay dến khi dịch bệnh dược quản ly hoan toan".

Dối với những tour dưa khach tren toan thế giới vao Việt Nam, nhiều cong ty lữ hanh cung da noi tới nhiều dối tac ở Thai Lan, Singapore, Australia, Malaysia... khong nhận dược khach bắt dầu từ vung dịch hoặc da sỡ hữu thời gian lưu tru tại cac quốc gia Tay Phi như tam diểm của dịch Ebola.

do-than-nhiet-5431-1407404670-3912-14090

May do than sự ấm ap giam sat bệnh Ebola tại san bay. Ảnh: Thien Chương

Vi thị hiếu e sợ, dề chỗ, them một số khach tour cung da chủ dộng hủy tour dến những nước co cơ hội lay nhiễm. Ba Nguyễn Thị Huyền, Ban quản ly diều hanh Vietrantour cho chu y: "Từ dầu thời diểm dịch tới nay, cong ty da sỡ hữu hai doan gồm khoảng sau lam khach hủy tour di Phuket khi co thong tin về ca nhan nghi o nhiễm Ebola ở Thai Lan". Trong khi do, dựa theo thong tin của TransViet, doan 16 khach tới Dubai – Nam Phi vao thang chin của company cung da hủy du hai diểm dến nay chưa sỡ hữu thong tin về ca nhan nhiễm virus Ebola.

Chau Phi như san giao dịch chưa dược khai thac cho rất nhiều ở Việt Nam nhưng việc sụt giảm lượng khach tour di va tới từ nhiều quốc gia nay cung da ảnh hưởng khong nhỏ dến doanh thu của nhiều hang lữ hanh. Ong Từ Quy Thanh, Ban quản trị company du lịch Lien Bang gửi chu y: “Trước khi bung phat dịch bệnh Ebola, company bố tri sản phẩm thang từ kia dến hai tour di tour chau Phi. Khi ngưng bố tri sự kiện nay, cộng dồng mất trung binh khoảng hai chục khach them một thang, doanh thu giảm gần 2 tỷ dồng”. 

Vậy nhưng, them tin hiệu vui gửi nganh du lịch la lượng khach Trung Quốc (một loại san giao dịch chinh của du lịch Việt Nam) thời giờ qua da phục hồi trở lại sau hai thang giảm lien tiếp, gop phần tang tổng lượng khach Trung Quốc trong tam thang dầu 12 thang so với cung kỳ nam rồi.

Ong Trịnh Xuan Tung – Trưởng chỗ Giam sat Lữ hanh, Sở Van hoa Thể Thao va Du Lịch Ha Nội bộ cho dể y: "Lượng khach tour Trung Quốc dến Việt Nam trong thang 8 co dấu hiệu phục hồi ở cả dường bộ va dường hang khong". Cac cong ty tour giống như Vietnam Tourism, Vietravel, Saigontourist cung da tiến dến khai thac trở về nơi buon ban khach Trung Quốc với những tour kiểu cu dến Ha Nội, Hạ Long, Da Nẵng...

Ngoai ra, theo Tổng cục Du lịch, da số cac thị trường khach quốc tế khong giống dều tang trong thang tam, nao do như san giao dịch Hong Kong tang 5 mươi 2,5%, Dức tang bảy mươi ba%, Lao tang 132,6%, Campuchia tang 3 mươi sau%, Italy tang 194%, Dai Loan tang 5 mươi 4,9%, Xắt Lan tang bốn chục%... Thế nhưng, tổng lượng khach toan cầu tới Việt Nam trong thang nay lại giảm 8,6% so với cung kỳ 12 thang 2013.

Vy An - Thảo Nghi