Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której podstawowe warunki są określone w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność danej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której to kwota wykracza ponad 500 złotych musi być zatwierdzona pismem.

Oprócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają możliwość dołączyć następne zasady. Na ogół są to odsetki, które to dostaje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać szczególną uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym typem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje ustaloną sumę gotówki (na ogół są to kwoty około kilkudziesięciu tys. zł) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę zwrócić razem z doliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest zrozumiałym, że osoba z długami nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie dostanie. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób wyłącznie dostępną.