Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W chwili obecnej w naszym kraju wysokość bezrobocia utrzymuje się niestety na stosunkowo wysokim pułapie (obecnie jest to około dwanaście %). Ciężko mówić o wiarygodności statystyk jednakże wolno nam przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Położenie ludzi bezrobotnych jest o tyle kłopotliwa, iż z jednej strony nie uzyskują dochodów a z drugiej nie są w stanie zaciągnąć jakiegokolwiek zobowiązania posiadając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie pojawił się na rynku usług pożyczkowych absolutnie nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to na pewno świetna informacja dla każdej osoby, która to nie posiada pracy a nadchodzą u niej nieprzewidziane wydatki np. przymus naprawy piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a którego zdobycie łączy się z szeregiem wymagań jakie przychodzi wykonać. W pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że taki kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o przychodach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca uzyskujemy sumę 2 tys. zł zarobku netto. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w instytucjach bankowych podczas starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny też dla osób które nie posiadają formalnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu Polaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.