Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której kluczowe zasady są ustalone w regulacjach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność ustalonej kwoty gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i takiej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 zł winna być zatwierdzona pismem. http://podzastaw.org http://www.purevolume.com/rnosaclindv05qdi5m8w/posts/9803499/%7BPo%C5%BCyczki+pozabankowe+dla+zad%C5%82u%C5%BConych-+w+jaki+spos%C3%B3b+uzyska%C4%87%3F%7CPo%C5%BCyczki+pozabankowe+dla+zad%C5%82u%C5%BConych+w

Niezależnie od tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mają możliwość dołożyć następne zasady. Przeważnie są to odsetki, które to otrzymuje pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje zdefiniowaną sumę pieniędzy (z reguły są to sumy około kilkunastu tyś zł) a pożyczkobiorca obiecuje przekazyaną pożyczkę spłacić wraz z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba z długami nie posiada porządnej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie uzyska. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu osób wyłącznie możliwą do uzyskania.