Khach Sạn Ha Nội Rainbow

Giới thiệu: Du khach sẽ tim thấy tất cả cac tiện nghi tốt nhất ở mỗi phong trong số 27 phong của khach sạn 2 sao nổi tiếng nay.

Khach sạn Ha Nội Rainbow nằm trung tam khach sạn da lạt hoang anh gia lai khu phố cổ. Từ day, quy khach chỉ mất 7 phut dể Hồ Hoan Kiếm, 10 phut di o to dến cac diểm nổi tiếng như Lang Chủ tịch Hồ Chi Minh, chua Một Cột, Van Miếu, Hồ Tay, Chua Trấn Quốc ...

Khach sạn Ha Nội Rainbow la một khach sạn mới co 35 phong tien nghi. Từ khach sạn co thể di bộ dến tất cả cac diểm tham quan chinh như nha hang, mua sắm, quan bar va trung tam kinh doanh, dịa diểm ngắm nhin va giải tri.

Khach sạn Ha Nội Rainbow cung co một nha hang phục vụ cac mon an dặc sản dịa phương va quốc tế. Ngoai ra, trung tam kinh doanh, dịch vụ dổi tiền khach sạn Da Lạt hay dịch vụ tour của khach sạn luon sẵn sang dể dap ứng nhu cầu của doanh nhan va khach du lịch.

Khach sạn Ha Nội Rainbow rất han hạnh dược phục vụ quy khach!

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dưa don khach sạn/san bay

Ket an toan

Người giữ cửa

Nha hang

Tour

Trung tam thương mại

WiFi

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Tủ lạnh

Voi hoa sen

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)