Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W chwili obecnej w naszym państwie stopień bezrobocia utrzymuje się niestety na stosunkowo dużym pułapie (w tej chwili jest to blisko dwanaście %). Ciężko mówić o wiarygodności statystyk jednakże jesteśmy wstanie przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Położenie jednostek bezrobotnych jest o tyle ciężka, iż z jednej strony nie mają przychodów a z drugiej nie są w stanie zaciągnąć jakiegokolwiek kredytu mając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie pojawił się na rynku usług pieniężnych zupełnie nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych. zawartość
znajdź
Będzie to na pewno świetna wiadomość dla każdej osoby, która nie ma pracy a występują u niej niespodziewane wydatki np. przymus wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny typ kredytu a którego zdobycie łączy się z zespołem wymogów jakie trzeba wykonać. W 1-szej kolejności należy stwierdzić, iż taki kredyt to standardowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, iż ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach uzyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca dostajemy sumę 2 tys. pln przychodu na rękę. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w bankach podczas starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które to nie posiadają formalnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania jakichkolwiek składek.