Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której to zasadnicze warunki są określone w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność konkretnej kwoty pieniędzy lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to kwota wykracza ponad 500 złotych winna być zatwierdzona pismem. Pożyczki pod zastaw nieruchomości - Podzastaw.org Przenieśliśmy się tutaj

Oprócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mogą dodać następne warunki. Z reguły są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać szczególną uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, jakim jest osoba fizyczna oferuje zdefiniowaną sumę gotówki (zazwyczaj są to kwoty około kilkunastu tys. pln) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę zwrócić razem z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba zadłużona nie ma porządnej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w banku nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób wyłącznie dostępną.