Khach sạn Angel Palace

Khach sạn Angel Palace

Dịa chỉ: 173 Hang Bong, Quận Hoan Kiếm, Ha Nội

Tel: 04 62998666; Fax: 04 62981888

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/ha-noi/khach-san-angel-palace.html

Số phong:

var num_image = 10

Khach sạn Angel Palace la sự kết hợp hai hoa giữa hai phong cach hiện dại của kiến truc chau Au với phong cach nhẹ nhang, tinh tế của kiến truc chau A. Với trang thiết bị hiện dại, dịch vụ hoan hảo, dội ngu nhan vien than thiện, co nghiệp vụ cao, chung toi dảm bảo sẽ mang dến cho bạn sự thoải mai va những trải nghiệm mới lạ. Dến với khach sạn của chung toi - Angel Palace - thien dường cho những kỳ nghỉ va nhiều chuyến cong tac của bạn.

 

Ngoai sự thiết kế trang nha, sang trọng, tất cả cac phong của khach sạn dều dược trang bị hệ thống lam mat từ may diều hoa trung tam, tivi LCD 32inch với truyền hinh vệ tinh va những kenh phim truyện dặc sắc, dap ứng dược nhu cầu của cac khach hang dến từ nhiều quốc gia tren Thế giới. Cổng kết nối internet tốc dộ cao, wifi, mini bar, ket an toan, nội thất phong ngủ, phong tắm  dều dạt tieu chuẩn chất lượng cao.

 

Thang Long - Kẻ Chợ - Ha Nội, nơi hội tụ những net van hoa dặc trưng khong thể trộn lẫn của người Việt, va Angel Palace sẽ la diểm dến ly tưởng cho mọi hoạt dộng du lịch, kham pha những gia trị truyền thống van hoa của Thang Long nghin nam van hiến.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Dược xay dựng nam 2012, Khach sạn Angel Palace mang net dộc dao rieng, to diểm them cho những toa nha chọc trời trong thanh phố nay. Nằm ở trung tam thanh phố, với vị tri thuận lợi, khach sạn dễ dang tiếp cận những diểm tham quan du lịch nổi tiếng của thanh phố Với việc mang lại dịch vụ cao cấp cho khach va một loạt những tiện nghi hiện dại, Khach sạn Angel Palace da cam kết sẽ dem dến cho bạn Khach san Xuan Hong 1 một ki nghỉ thoải mai dễ chịu nhất co thể. Khach sạn trang bị một loạt thiết bị trực tuyến dể nhằm thỏa man cả vị khach kho tinh nhất. Tất cả nơi an chốn ở của khach dều co trang bị tiện nghi chu dao dể bảo dảm khach co cảm giac dễ chịu khong nơi nao sanh dược. Cho du bạn la người thich vui vẻ hay chỉ la khach muốn thư gian sau một ngay lam việc bận rộn, bạn sẽ thấy thoải mai khi sử dung cac tiện nghi giải tri như mat xa. Cơ sở vật chất tốt va vị tri hoan hảo lam cho Khach sạn Angel Palace trở thanh nơi tuyệt vời dể bạn tận hưởng ki nghỉ ở Ha Nội.

 Dặt ngay