Khach Sạn Tan Phương Hội An

Giới thiệu: Diều hoa nhiệt dộ, ban, truy cập internet (khong day), truy cập internet, ket sắt trong phong, tivi, voi hoa sen co ở mỗi phong trong số cac tiện nghi khac.

Mo tả khach sạn

Diều hoa nhiệt dộ, ban, truy cập internet (khong day), truy cập internet, ket sắt trong phong, tivi, voi hoa sen co ở mỗi phong trong số cac tiện nghi khac. Dịch vụ phong 24 giờ, dịch vụ giặt la/giặt kho, nha hang, người giữ cửa, WiFi la cac tiện nghi co them bạn sẽ thấy trong khach sạn ở Hội An nay. Du khach dang tim kiếm sự kết hợp khach sạn Da Lạt hoan hảo giữa sự quan tam an cần va sự tiện nghi khach sạn da lạt du lịch bụi hiện dại sẽ thấy diều do ở khach sạn xinh xắn nay. Dể dặt phong tại khach sạn Tan Phuong Hotel Hội An, chỉ cần nhập ngay dến, di của bạn vao mẫu dặt phong trực tuyến an toan của chung toi va gửi di.

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong 24 giờ

Người giữ cửa

Nha hang

WiFi

Ban

Ban cong/san thượng

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Internet khong day (miễn phi)