Bảo tang Dong duc Nam A cho ra mắt cửa don khach

Cong chung co thể la co cơ hội tận hưởng những diệu mua vi cac chung ta Lao, Campuchia, Indonesia... trinh diễn, nếm thử them một con số mon an của Dong duc Nam A.

Từ dầu tien/một ta, Toa nha Canh diều, Bảo tang Dong Nam A, nằm trong khuon vien Doc Dao Huong Vi Am Thuc Campuchia của Bảo tang dan tộc học Việt Nam co thể la ra dời cửa don khach. Co thể sỡ hữu rất nhiều những Dia Diem Mua Sam Tai Phnompenh (Campuchia) tro chơi, hoạt dộng ben lề miễn chi phi gửi du khach.

Theo lanh dạo Bảo tang Dan tộc học Việt Nam, tới nay khau chuẩn bị cho việc Don ngay 30/4 & 1/5 tai Com nieu Thuy Nga bay biện thường xuyen “Van hoa Dong duc Nam A” da hoan tất. Cong chung sẽ co diều kiện hiểu biết bổ sung them về thanh vien lang giềng, kham pha nhiều net tương dồng giống như khac biệt giữa van hoa Việt Nam với những nước trong khu vực.

bao-tang1-5610-1385441144.jpg

Bảo tang Dong duc Nam A hinh canh diều thu hut tren nền trời xanh.

"Những vận dộng kham pha về những nước Dong duc Nam A như tro chơi dan gian, tim hiểu biết quốc kỳ, tiền tệ, nhiều cach chao, di sản van hoa... sỡ hữu tac dụng co tac dụng giup thanh nien tim hiểu về dất nước, be ca thể, van hoa của nhiều toan quốc ASEAN", lanh dạo Bảo tang cho hoặc.

Ben cạnh việc trưng bay, Bảo tang dự dịnh tiếp tục xay dựng những hang hoa va vận dộng khac mục dich dần từng bước giới thiệu van hoa va dời sống của những thanh vien trong khu vực giống như tren thế giới.

Trong dịp nay, cong chung co cơ hội thưởng thức cac diệu mua bởi nhiều bạn Lao, Campuchia, Indonesia... trinh diễn mục dich thấy dược thấy sự nhiều lựa chọn kiểu an mặc qua quần ao, diệu mua. mặt khac, du khach cung co cơ hội thưởng thức them con số mon an của Dong duc Nam A.

Anh Phương