โต๊ะจีนความหมายในเมนูอาหาร

โต๊ะจีนความหมายในเมนูอาหาร

โต๊ะจีนความหมายในเมนูอาหาร

 

 สำหรับคนจีนนั้นเชื่อกันว่าในเมนูอาหารแต่ละชนิดที่ถูกกำหนดมานั้นล้วนแล้ว แต่มีความหมายที่ดีแก่ผู้รับประทาน การซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหารนั้นหากซื้อคราวละมากๆก็จะมีราคาที่ ถูกกว่าที่จะซื้อในปริมาณน้อยๆ การปรุงอาหารขึ้นอยู่กับสภาพอาหารและมรดกตกทอดทางรสนิยมอาหารที่ส่งต่อกันมา หลายต่อหลายศตวรรษ หากแต่บางท่านที่สั่งอาหารโต๊ะจีนมาเพื่อเลี้ยงแขกในงานสังสรรในปริมาณมากๆก็อาจจะสั่งราคาที่ถูกลงมาหน่อย