Con toi dược một thang rưỡi, rất hay trớ. Khi nằm hay vặn minh hoặc dang nằm bế dậy, từ ngồi bế dứng, chau cung trớ với mức dộ nhiều, ộc ộc ra từng cơ

Khi mới sinh, chau dược cac y Ta Goon bibomart.com.vn bac si hut nhớt dồ trẻ em ha nội lại lần vi cứ thở kho khử. Ba nội cho chau uống một thia nước chanh, khong biết co gay ảnh hưởng khong. Chau chậm tang can, hay khoc vi doi do an lại trớ hết ra ngoai. Vậy mong bac si tư vấn giup. (Bich Tran)

Trả lời

Chao bạn,

Trớ la một hiện tượng hay gặp ở trẻ sơ sinh va trẻ nhỏ. Nếu trẻ chỉ trớ 1-2 lần mỗi ngay, khong ảnh hưởng tới phat triển can nặng thi do la hiện tượng sinh ly, sẽ tự hết khi trẻ lớn. Nếu trẻ trớ nhiều lần trong ngay, dặc biệt trớ ra dịch xanh dịch vang, ảnh hưởng tới phat triển can nặng của be thi do la trớ bệnh ly.

Ở trẻ sơ sinh co nhiều may xay dậu nanh nguyen nhan gay trớ như hẹp phi dại cơ mon vị, phinh dại trang bẩm sinh, xoắn ruột, xoắn trung trang, lồng ruột, viem dạ day ruột.

Be nha bạn trớ nhiều, ảnh hưởng tới can nặng thi bạn cần dưa be con di kham sớm dể xac dịnh ro nguyen nhan va co cach diều trị phu hợp.