Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której to podstawowe zasady są opisane w regulacjach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej kwoty gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 złotych winna być zatwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mogą dodać kolejne warunki. Z reguły są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki powinna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym typem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje pewną kwotę pieniędzy (na ogół są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tys. złotych) a pożyczkobiorca obiecuje przekazyaną pożyczkę spłacić wraz z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, że osoba z długami nie ma porządnej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie uzyska. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ochronić spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie możliwą do uzyskania.