Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych

przekieruj tutaj
W tym momencie w naszym kraju poziom bezrobocia utrzymuje się niestety na stosunkowo wysokim pułapie (obecnie jest to blisko dwanaście procent). Ciężko mówić o wiarygodności danych pomimo tego wolno nam przyjąć, że są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja osób bezrobotnych jest o tyle dokuczliwa, że z jednej strony nie uzyskują dochodów a z 2-giej nie mają szansy zaciągnąć jakiegokolwiek kredytu mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w minionym czasie ujawnił się na rynku usług pożyczkowych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to z pewnością wspaniała wiadomość dla każdej osoby, która nie posiada pracy a występują u niej nagłe wydatki np. potrzeba naprawy piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny wariant kredytu a którego zdobycie wiąże się z zespołem wymagań jakie przychodzi wykonać. W 1szej kolejności wypada stwierdzić, iż tego typu kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o zarobkach uzyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, osobistym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca osiągamy kwotę 2 tys. złotych dochodu netto. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w bankach w trakcie starania się o kredyt). http://podzastaw.org

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny również dla osób które nie posiadają pisemnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie oszukujemy się, wielu Polaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.