Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której zasadnicze warunki są ustalone w regulacjach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i takiej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której suma wykracza ponad 500 złotych winna być zatwierdzona pismem. http://podzastaw.org

Prócz tego na bazie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dopisać następne warunki. Na ogół są to odsetki, które to dostaje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać szczególną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specyficznym rodzajem umowy.
http://tipotus3j1.blog.wox.cc
Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje pewną sumę pieniędzy (zwykle są to kwoty mniej więcej kilkunastu tys. złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę opłacić razem z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie posiada właściwej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w banku nie uzyska. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc ubezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu osób jedynie możliwą do uzyskania.