Doučovanie

Doučovanie

Doučovanie angličtiny a školských predmetov

Kurzy angličtiny a odborných školských predmetov

Angličtina

Ponúkame doučovanie angličtiny pre deti, žiakov, študentov, dospelých aj seniorov, učíme individuálne, malé, väčšie skupiny aj vo firmách. Pripravíme vás na maturitu, monitor, reparáty, certifikáty, štátnice a iné skúšky. Doučovanie prebieha u klienta doma alebo u učiteľa doma a môžeme učiť aj vo firme alebo na vopred dohodnutom mieste. Doučujeme to čo študent potrebuje doučiť ale aj učíme od úplných základov až po konverzácie. Pri výučbe používame rôzne druhy materiálov a aj médiá, zameriavame sa   nielen na gramatiku a tvorenie viet ale  aj na konverzácie, ktoré môžu nastať a podľa toho tvoríme lekcie. Robíme kurzy všeobecnej a odbornej angličtiny. Každú vekovú skupinu učíme inak, a metódy výučby meníme aby sa naši študenti nenudili. Snažíme sa do našich lekcií hry a kvízy aby sme hodinu vždy nejak osviežili a študentov namotivovali si trochu zasúťažiť a naučiť sa niečo aj zábavnou formou

Odborné školské predmety

Robíme kurzy účtovníctva, matematiky, deskriptívnej geometrie, chémie, biológie, dejepisu, občianskej náuky, statiky, informatiky a fyziky. Učíme a doučujeme žiakov a študentov základných a stredných škôl, pripravíme vaše deti na maturitu, písomky a prijímacie pohovory na stredné aj vysoké školy, všetky poznatky vám vysvetlíme na ľahko pochopiteľných príkladoch a názorne, učíme moderne a za prijateľné ceny u študenta doma. Naši učitelia sú kvalifikovaní a vzdelávajú sa vo svojich odboroch celý život a vedia ako vás naučiť to čo práve potrebujete. Ak sa dá tak robíme pokusy aby sme demonštrovali daný jav a študenti si ho vedeli lepšie predstaviť

Viac informácií nájdete na našej spoločnej stránke kde nás nájdete všetkých, teda http://www.filip-en.eu