จัดครัวให้สวยงามด้วยตู้เก็บของในครัว

ตกแต่งครัวให้น่าใช้งานด้วยตู้เก็บของในครัว

การจัดอุปกรณ์การใช้งานครัวให้ชวนมองน่าใช้งาน และเพิ่มพื้นที่ห้องครัวสำหรับการใช้สอยต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าครัวนั้นมีสิ่งของเครื่องใช้งานเยอะแยะ รวมไปถึงเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆสำหรับทำกับข้าว หากวางกระจายไปทั่ว นอกจากจะดูไม่น่าดูแล้ว นานวันเข้ายังเป็นแหล่งเกิดของเชื้อโรคในครัวด้วย เพราะเช่นนั้น ตู้เก็บของในครัว เป็นสิ่งจำเป็นในการจัดระเบียบห้องครัว อุปกรณ์ชิ้นใดยังไม่ได้ใช้งานควรเก็บเข้าตู้ไว้ เมื่อต้องการใช้งานจะได้หยิบจับได้สะดวก โดยตู้เก็บของในครัวนั้นมีหลายอย่าง หลายสไตล์ ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมตามแต่ละสภาพห้องครัว

ตู้เก็บของในครัวแบบเคาเตอร์

ส่วนมากจะติดตั้งไว้กลางๆครัว นอกจากใช้เก็บของได้แล้ว อีกทั้งยังเป็นบริเวณประกอบอาหารได้อีกด้วย สมกับห้องครัวที่มีเนื้อที่โล่งกว้าง เสริมแต่งครัวให้ดูสง่างดงามตู้เก็บของในครัวแบบวางแนบผนัง

พอดีกับห้องครัวที่มีพื้นที่จำกัด ใช้พื้นที่แนวยืนให้เป็นผลประโยชน์ มีประเภทของตู้ที่ติดอยู่กับผนัง และส่วนของลิ้นชักเพิ่มขึ้นมา ช่วยเพิ่มให้เนื้อที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวให้เยอะขึ้น