Romantic chunmang

Ruah siamsiam hna sin ah Paris thirthlam cungkhin Suimilam tule tu zoh pah in Ka ngaih mi Nang hngah ka caak.... Zingniceu sensiar zoh bu he Italy khuapi Rome Innhlun cungkhin Coffee rimle nasam lenhpah bu khin Honeymoon khuallam thok ka duh Thinhiip khuasik zawn buin Vantawng Himalyia tlangpar ah Everest thlihir le vur lachon cuanh pah khin Na iang ttial mi Biazai relpiak kan duh