Công suất định mức máy phát điện

Công suất định mức máy phát điện

Nói chung, khả năng khởi động một máy phát điện diesel chỉ đạt được công suất định mức 20-30%. Nói cách khác, một máy phát điện diesel 1000KW với công suất khởi động khoảng 20-30KW. Đó là bởi vì accerograph máy phát điện diesel không thể đạt đến đúng điểm khi máy phát điện được khởi động lên, do đó tốc độ quay của máy phát điện diesle sẽ giảm, thậm chí máy phát điện diesel sẽ ngừng hoạt động. Dòng điện máy phát điện khởi động là động điện định mức 6-10 lần. Theo một dòng điện lớn như vậy, điện áp máy phát sẽ giảm, tất nhiên cùng lúc đó sẽ kích thích lớp bảo vệ máy phát điện ngay lập tức phản ứng và tăng kích thích dòng diện lên. Trong quá trình này, khi động cơ được khởi động, máy phát điện sẽ có hiện tượng điện áp thấp hơn. Từ đó có thể kết luận rằng, các máy phát điện lớn, dòng điện khởi động lớn, điện áp sẽ thấp hơn.

Khi động cơ 55KW khởi động trên máy phát điện 100KW, điện áp sẽ giảm rất nhiều

Bán máy phát điện Diesel 90kva chính hãng, Bán máy phát điện Diesel 85kva chính hãng, Bán máy phát điện Diesel 80kva chính hãng, Bán máy phát điện Diesel 60kva chính hãng, Bán máy phát điện Diesel 55kva chính hãng, Bán máy phát điện Diesel 50kva chính hãng, Bán máy phát điện Diesel 37kva chính hãng,  Giá máy phát điện model C-1000GF, Giá máy phát điện model C-1200GF, Giá máy phát điện model C-900GF, Giá máy phát điện model C-800GF, Giá máy phát điện model C-650GF, Giá máy phát điện model C-600GF, Giá máy phát điện model C-500GF