Khach sạn Lan Vy

Khach sạn Lan Vy

Dịa chỉ: 97 D Phạm Ngọc Thạch, Cai Khế, Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Tel: 0710 3769494

Email: [email protected]

Website: http://www.hotel84.com/can-tho/khach-san-lan-vy.html

Số phong:

var num_image = 10

Khach sạn Lan Vy nằm ở vị tri ly tưởng, ngay trung tam thương mại Cai Khế, thanh phố Cần Thơ, cach bến Ninh Kiều khoảng 200m. Tại day quy khach co thể ngắm nhin khung cảnh tuyệt dẹp của trung tam Thanh Phố. Hiện nay khach sạn chung toi da va dang dưa ra thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ

 

Khach sạn chia lam 2 khu nghỉ với 65 phong dầy dủ tiện nghi cao cấp như: Tivi man hinh phẳng, Truyền hinh cap, Internet, Wifi, May lạnh, Minibar, Bồn tắm nong lạnh…

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Phong Dơn

Phong Doi

Phong 2 Giường

Phong 2 Giường Doi

Phong VIP

Loại phong Dặt ngay

Dịch Vụ Massage

Khach sạn chung toi con cung cấp dịch vụ Massage, sẽ la nơi giup quy khach thu giản sau những giờ phut lam việc miệt mai cang thẳng, Va dịch vụ Massage khong những dem lại cho quy khach một tam hồn thư thai, sảng khoai ma con nặng niu, cham soc vẻ dẹp va sức khỏe của quy khach.

 

Dịch Vụ Sauna

Khach sạn chung toi con cung cấp dịch vụ Steambath, sẽ la nơi giup quy khach thu giản sau những giờ phut lam việc miệt mai cang thẳng, Va dịch vụ Steambath khong những dem lại cho quy khach một tam hồn thư thai, sảng khoai ma con nặng niu, cham soc vẻ dẹp va sức khỏe của quy khach.

 

Dịch Vụ Steambath

Khach sạn chung toi con cung cấp dịch vụ Steambath, sẽ la nơi giup quy khach thu giản sau những giờ phut lam việc miệt mai cang thẳng, Va dịch vụ Steambath khong những dem lại cho quy khach một tam hồn thư thai, sảng khoai ma con nặng niu, cham soc vẻ dẹp va sức khỏe của quy khach.

Hội Trường 1

Khach sạn Lan Vy co dội ngu nhan vien lam việc chuyen nghiệp, thường xuyen dược don tiếp, tổ chức cac hội nghị, hội thảo của cac cơ quan ban nganh trong tỉnh va nhiều doanh nghiệp dến từ khắp nơi tren cả nước với phong hội thảo rộng rai va dầy dủ cac trang thiết bị hiện dại. Hội trường từ 50 – 200 khach

 

Hội Trường 2

Khach sạn Lan Vy co dội ngu nhan vien lam việc chuyen nghiệp, thường xuyen dược don Khach san Tay Ho tiếp, tổ chức cac hội nghị, hội thảo của cac cơ quan ban nganh trong tỉnh va nhiều doanh nghiệp dến từ khắp nơi tren cả nước với phong hội thảo rộng rai va dầy dủ cac trang thiết bị hiện dại. Hội trường từ 50 – 200 khach

 

Nha Hang 

Nha hang nằm trong khuon vien khach sạn, khung cảnh sang trọng ấm cung, với cac mon an nổi tiếng dậm net Việt Nam, dược chế biến với những dầu bếp co nhiều nam kinh nghiệm trong nganh ẩm thực, sẽ phục vụ dến Quy khach cac mon A Au va cac mon an tinh tuy, dặc sản que hương