Tanzania Youth Ability

Tanzania Youth Ability
 

TANZANIA YOUTH ABILITY { T.Y.A}

FOMU YA KUJIUNGA NA T.Y.A

  1.  Ijazwe na Mlengwa anayejiunga na T.Y.A
  1. Jina kamili.........................................................................
  2. Jinsi.........................
  3. Tarehe ya Kuzaliwa..............................
  4. Mahali unapoishi                                                  Mkoa.............................. Wilaya.............................  Kata..................................                                        Mtaa...................................
  5. Namba ya simu..........................................
  6. Tiki Kipengele husika

-Umeoa    [    ] NDIO [    ]HAPANA                                                -Unasoma Shule/Chuo [   ]NDIO [   ]HAPANA

-Mfanyakazi       [   ] NDIO [   ]HAPANA

 -Unajitegemea [   ] NDIO [   ]HAPANA

 

  1. Saini...........................

B. Ijazwe na Mzazi/Mlezi/Mdhamini

  • Mimi Mzazi/Mlezi/Mdhamini wa ..................................................... nimekubali kujiunga mhusika aliyetajwa hapo juu nikiamini kwamba atakuwa Mwaminifu,mwadilifu na mtihifu katika umoja wa T.Y.A.

Jina la Mzazi/Mlezi/Mdhamini...........................................................

Mahali unapoishi..........................................................................

Namba ya simu.........................................................

               Saini..........................................

  1. Sehemu hii ijazwe na utawala

Tarehe ya Kuchukua Fomu........................Kulejeshwa................................

Msajili………………………………………Saini…………Mw/Kiti........................................Saini............

NB; Ghalama ya Fomu hii ni Tsh.2500/= tu, Fedha ikishalipwa haitorudishwa.http://FACEBOOK.COM/ENTERTAIMENT-ARTIST-GROUP