เลือกทำเลซื้อบ้าน - คอนโด ฯ อย่างไรให้รวย

เลือกทำเลซื้อบ้าน - คอนโด ฯ อย่างไรให้รวย โลเคชั่นนับเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะซื้ออยู่อาศัยหรือซื้อไว้เพื่อขายต่อก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบยังไม่ถูกใจ โทนสียังไม่ใช่ที่ชอบ เก่า เสื่อมโทรม เหล่านี้ล้วนสามารถดัดแปลง แก้ไขได้ หรือตกแต่งใหม่ให้ถูกใจตรงกับความต้องการได้ แต่ถ้าทำเลที่ตั้งไม่ดีแล้วล่ะ ก็เป็นเรื่องยาก หรือแทบจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย ดั้งนั้นด้านอสังหาริมทรัพย์จึงมักแนะนำและให้ความสำเร็จกับการเลือกทำเลที่ ตั้งเป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอ หลักสำคัญในการเลือกทำเลให้ได้ดีและมีโอกาสทำกำไรหรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นใน อนาคตเท่าที่ประมวลจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์สรุปได้ดังนี้
 

1. ช่วงเวลาในการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือคอนโด ในทำเลที่กล่าวมานี้แยกว่าต้องเป็นช่วงต้น ๆ ของ Timing ไม่ใช่ว่าเป็นช่วงปลาย เพราะโอกาสที่จะได้มูลค่าเพิ่มมีสูงกว่า
2. เนื่องจากจะมีคอนโดใน ทำเลที่เกิดใหม่เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อในทำเลและราคาที่เหมาะสมกับกำลังซื้อของตัวเอง เพราะหากซื้อเกินกำลังจะผ่อนต่อไม่ไหว สุดท้ายก็จะไม่เหลืออะไรให้กลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในอนาคตได้ ที่มาจาก บ้านพร้อมอยู่

อ่านต่อ
http://areaguru.net/DetailWebboard.php?wb_id=95