เครื่องดักฟัง อิทธิพลของกระแสออมตา

เครื่องดักฟัง อิทธิพลของกระแสออมตา ใช้จ่ายสนุก มีชีวิตอยู่อย่างสุขจานด่วน มี หนี้สินวันนี้ พรุ่งนี้ค่อยหาทางออก ไม่ได้เป็นกระแสหลักในเฉพาะหมู่คนไทย เพราะเรื่องราวโศกนาฏกรรมเหล่านี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้วกบคนเกาหลีใต้ คน ไต้หวัน คนฮ่องกง คนมาเลเซีย คนฟิลิปปินส์ คนสิงคโปร์ ซึ่งล้วนเป็นประเทศ ที่ตอบรับกระแสการ “อยากได้ก็เอาไปก่อน ผ่อนจ่ายทีหลัง” มาก่อนคนไทย เราเสียอีก บาร์สำเร็จรูป
ลองดูได้จากสถิติของคนเอเชีย เซ่น คนเกาหลีใต้ มีบัตรเครดิตเฉลี่ย คนละ 4.3 ใบ ในช่วงเวลา 2 ปีที1ผ่านมา คนเกาหลีมีหนี้สินครัวเรือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 พร้อมกับยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว ส่วนคน ฮ่องกงซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้บัตรเครดิตก่อนชาติอื่นๆ ในเอเชีย ในรอบ 5 ปีที,ผ่านมา เกิดกรณีคดีบุคคลล้มละลาย เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ จาก 1,000 ราย เป็นมากกว่า 20,000 ราย และมียอดหนี้สินค้างจ่ายเฉลี่ยของผู้ล้ม ละลาย เท่ากับ 42 เท่าของเงินเดือน ซึ่งนับว่าสูงกว่าเท่าตัวของกรณีบุคคลล้ม ละลายของคนสหรัฐอเมริกา ประกอบง่าย

บาร์โหน