Các loại máy phát điện

Các loại máy phát điện

 

Các loại máy phát điện

Có rất nhiều loại máy phát điện. Mỗi loại đều dựa vào phương pháp sử dụng hoặc quay một dây dẫn qua một từ trường hay một nam châm qua một dây dẫn. Máy dao điện là một loại máy phát tạo ra một từ trường quay và đi qua cuộn dây để tạo ra một dòng điện. Máy phát điện động cơ là sự kết hợp của máy phát điện và các công cụ được sử dụng trong động cơ piston hoặc tua bin khí, chẳng hạn như các đơn vị nhỏ cầm tay chạy bằng khí đốt để tua-bin lớn.

 

Giá máy phát điện Perkins 100kWGiá máy phát điện Perkins 120kW

Giá máy phát điện Perkins 160kWGiá máy phát điện Perkins 182kW

Giá máy phát điện Perkins 200kWGiá máy phát điện Perkins 240kW

Giá máy phát điện Perkins 280kW

Giá máy phát điện Perkins 320kW

Giá máy phát điện Perkins 360kW

 

 

 

Nhà máy thủy điện sử dụng nước rơi xuống để biến một tua-bin, cung cấp năng lượng cơ học để tạo ra điện và biến thành những máy phát điện. Dòng điện sau đó được gửi thông qua các đường dây truyền tải để cung cấp điện cho nhà hoặc công trình xây dựng. 

Máy phát điện model C-20GF Máy phát điện model C-30GF

Máy phát điện model C-40GF Máy phát điện model C-45GF

Máy phát điện model C-50GF Máy phát điện model C-75GF

Máy phát điện model C-90GF Máy phát điện model C-100GF

Máy phát điện model C-120GF Máy phát điện model C-150GF

Máy phát điện model C-160GF Máy phát điện model C-180GF

Máy phát điện model C-200GF Máy phát điện model C-250GF

Máy phát điện model C-300GF Máy phát điện model C-320GF