ที่นอนสำหรับผู้สูงอายุ

ที่นอนสำหรับผู้สูงอายุ

   สำหรับผู้สูงอายุนั้นเรื่องของที่นอนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะสุขภาพของกระดูกสันหลังของผู้สูงอายุนั้นสามารถโค้งงอผิดปกติได้ง่ายถ้านอนไม่ถูกวิธิ นั่งไม่ถูกวิธี หรือที่นอนมีปัญหาไม่สามารถรองรับสรีระได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นที่นอนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะท่านจะต้องนอนอยู่บนที่นอนนานถึงวันละ 8 ชม. เพราะฉะนั้นึงควรเลือกที่นอนที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ซึ่งควรเป็นที่นอนที่สามารถรองรับสรีระได้อย่างถูกต้องและควรเป็นที่นอนยางพาราถึงจะดีที่สุด เพราะที่นอนยางพารานั้นมีความแน่นในระดับพอดี เหมาะต่อสุขภาพหลังของผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง