Thanh Binh I Hotel

Giới thiệu: Du khach sẽ tim thấy tất cả cac tiện nghi tốt nhất ở mỗi phong trong số 15 phong của khach sạn 1 sao nổi tiếng nay. Khach sạn duyen dang nay từ lau da la diểm dến yeu thich ở Hội An cho cả khach doanh nhan va di nghỉ.

Mo tả khach sạn

Du khach sẽ tim thấy tất cả cac tiện nghi tốt nhất ở mỗi phong trong số 15 phong của khach sạn 1 sao nổi tiếng nay. Khach sạn duyen dang nay từ lau da la diểm dến yeu thich ở Hội An cho cả khach doanh nhan khach sạn da lạt 1 sao va di nghỉ. Dể dặt phong tại khach sạn Thanh Binh I Hotel Hội An, chỉ cần nhập ngay dến, di của bạn vao mẫu dặt phong trực tuyến an khach sạn da lạt toan của chung toi va gửi di.

 

Phi an sang

500000 USD

 

Trả phong

12:00AM

 

Trẻ em từ

1

 

Thời gian nhận phong sớm nhất

6:00AM

 

Thang may

Yes

 

Phong / tầng khong hut thuốc

Yes

 

Số lượng quan bar

1

 

Số tầng

8

 

Số lượng nha hang

1

 

Số phong

50

 

Co Chỗ Dậu Xe

Yes

 

Quầy tiếp tan mở cửa dến

24:00AM

 

Dịch vụ phong (co, khong, 24 giờ)

24Hrs

 

Diện ap trong phong

220

 

Khach sạn xay vao

2007

 

Nam khach sạn dược sửa chữa lại lần cuối

2010

 

 

Thong tin hữu ich

Số phong

15

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dưa don khach sạn/san bay

Người giữ cửa

WiFi

Diều hoa nhiệt dộ

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Tủ lạnh

Voi hoa sen

Internet khong day (miễn phi)