Phri l

Hỏi:

Xin chao bac si.

Con gai chau 15 thang tuổi, nặng 9kg va cao 76cm. Từ luc dược 7 thang tuổi, hầu http://bibomart.com.vn/giay-dep-thoi-trang-c271.html như thang nao be cung bị viem họng va dều phải diều trị bằng thuốc khang sinh mới khỏi. Bac si cho chau hỏi lam sao dể cải thiện tinh trạng của be ạ. Chau cảm ơn!

Trả lời:

Chao bạn!

Như can nặng hiện tại be gai nha minh thi vẫn dược chấp nhận trong giới hạn binh thường, con vế vấn dề viem họng la vấn dề ma thường xuyen gặp phải ở cac be dưới 5 tuổi do sức dề khang va hệ miễn dịch con yếu khong thể chống lại dược tac nhan gay bệnh. Dể cải thiện tinh trạng viem họng của chau http://bibomart.com.vn/giay-dep-thoi-trang-c271.html thi chủ yếu bằng phương phap tang sức dề khang va phong ngừa cho con la chinh.

Dưới day la một số lời khuyen của chung toi:

Vi khuẩn va virus la nguyen nhan trực tiếp dẫn dến bệnh viem họng ở con. Vi vậy, con cần dược vệ sinh sạch sẽ, dặc biệt la ban tay. Bố mẹ cung nen nhắc con khong cho tay va cac dồ chơi vao miệng

Dồ chế biến thức an của con, tốt nhất bố mẹ nen sắm dụng cụ nấu an, bat thia muỗng rieng, tranh dung chung với người lớn.

Vệ sinh họng, rang, miệng cho con hang ngay bằng cach danh rang, Trước mỗi lần danh rang, bố mẹ nen ngam ban chải của be vao một cốc nước ấm co pha muối, dể long ban chải mềm ra va loại bỏ vi khuẩn, suc họng bằng nước muối loang.

Cần deo khẩu trang cho con khi ra dường dể tranh khoi bụi, tranh cho trẻ dến những nơi moi trường bị o nhiễm.

Tranh cho trẻ uống nước qua lạnh hoặc qua nong hay http://bibomart.com.vn/giay-dep-thoi-trang-c271.html co thoi quen hay an kem. Với phong ngủ, cần thoang mat nhưng khong dược co gio lua, nếu co diều hoa nhiệt dộ thi nen giữ ở mức nhiệt dộ mat mẻ dễ chịu, khoảng 28 dộ C.

Tập cho trẻ thoi quen uống nhiều nước, hoạt dộng thể chất, danh rang sau mỗi bữa an, rửa tay trước khi an va rửa tay sau khi di vệ sinh.

Khi viem họng co chỉ dịnh diều trị, cần thực hiện nghiem tuc, uống thuốc theo dơn, dung phac dồ khang sinh dược ke.

Cần cho trẻ uống dung thuốc, dủ liều, dung thời gian, khong dược tự y mua thuốc khang sinh dể diều trị vi diều trị khong dung sẽ dể lại tinh trạng khang thuốc, lam cho diều trị sau nay gặp nhiều kho khan mẹ nhe!

Click vao day dể dặt cau hỏi của bạn