บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง 2000) จำกัด

Support Center

www.TPC2000group.co.th

www.TPC2000group.com

บริษัท ไทยพัฒนสิน ไพพ์ แอนด์ ฟิตติ้ง จำกัด

(งาน pipe & fitiings)

Thai Phatanasin Pipe & Fitted Co.,Ltd

Tel: (+6638) 694-444 Ext.100

Fax: (+6638) 694-545-6บริษัท ไทยพัฒนสิน (จิ้นเส็ง 2000) จำกัด

(เขตชลบุรี-ระยอง)

Thai Phatanasin (Chin Seng 2000) Co.,Ltd

Tel: (+6638) 694-444 Ext.100

Fax: (+6638) 694-545-6

บจก. ที.พี.ซี.(2000) อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป

(เขตกรุงเทพฯ - ทั่วประเทศ)

T.P.C.(2000) International Team Co.,Ltd

Tel: (+662) 7547950,

(+662) 3850045-7 http://www.tpc2000group.co.th/new/เกี่ยวกับเรา Ext.218

Fax: (+662) 754-7949