กำลังกายโหนบาร์ เว้นพื้นที่เล็กๆ ให้กับตัวเองในแต่ละวัน

วิธีคิดที่ 10
เว้นพื้นที่เล็กๆ ให้กับตัวเองในแต่ละวัน
หลายคนคิดว่า พวกเขาทำสิ่งนี้เป็นประจำอยู่แล้ว แต่พวกเขา อาจคิดผิด คุณอาจคิดว่า คุณมีเวลาให้กับตัวเองในแต่ละวัน อย่างที,คุณ ได้รู้ แม้กระทั่งเวลาที่เราอยู่คนเดียว เรายังใช้เวลาส่วนมากไปกับการนั่ง คิดถึงคนอื่น ห่วงใยคนในครอบครัว เพื่อนฝูง และรวมไปถึงคนรัก เพราะ เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เราสนใจ บาร์โหนติดประตู
สิ่งที่นำเสนออยู่นี้ไม่ใช่เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง หรือเป็นสิ่งที่ ทำได้ยาก ในความเป็นจริงแล้วมันค่อนข้างง่าย เพียงแค,เว้นพืนที่เล็กๆ ให้กับตัวเองในแต่ละวัน บางทีอาจเป็นแค่ า0 นาที (ควรเป็น 30 นาที) ที คุณทิ้งทุกอย่างไว้ แล้วกลับมาสนใจกับตัวเอง มันอาจฟังดูเห็นแก่ตัว แต่ มันก็เป็นสิ่งที่ เหมาะสม เครื่องดักฟัง
ถ้าคุณเป็นกัปตัน เป็นเครื่องยนต์ เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับตัวคุณเอง คุณต้องการเวลาที่จะฟินฟู เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมความสดชื่นให้กับตัว เอง คุณต้องการเวลาที่จะพักผ่อน เพื่อเติมพลังและซ่อมแซม ถ้าคุณไม่ทำ เช่นนั้น คุณเองก็จะไม่สดชื่น พลังงานในร่างกายก็จะลดลง
แล้วคุณจะทำอะ!รในเวลานั้น คำตอบคอ!มตอวทำยะ!รเลย ส์ว*มายความอย่าวนั้นจรวๆ เวลานั้น!มใช่เวลาสำ*รันนอนแซ่นา ทำสมาธิ อ่านหนังสีอพิมพ์ รัอนอนลัน เวลาซ่ววนั้นเปรัยนเ*มอนเปินพนกี่เลกๆ

บาร์โหน