7 vibc mn bvu cvn l

Uống dủ nước, bổ sung progestogen, tranh tập thể thao qua sức… la những việc mẹ cần lam dể phong ngừa nguy cơ sảy thai.

Sảy thai co thể coi la “tai nạn” dau dớn nhất dối với bất cứ người phụ nữ nao. Chị em co thể bị rơi vao trầm cảm va rất kho co thể quen dược nỗi dau nay. Sảy thai khong chỉ gay thiệt hại về vật chất ma con ảnh hưởng dến tam ly, tinh cảm của người mẹ cung như người than trong gia dinh. Diều dang buồn la co tới 15-20% số ca mang thai kết thuc bằng việc sảy thai, một số co nguyen nhan ro rang nhưng phần lớn la khong tim dược nguyen nhan.

Sảy thai co thể do vấn dề di truyền, bất thường ở nhiễm sắc thể, lối sống khong lanh mạnh, cac bệnh man tinh, cang thẳng, mất can bằng nội tiết, u nang, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung…

Du co rất nhiều nguyen nhan co thể khiến mẹ bầu sảy thai ở giai doạn dầu nhưng nếu chị em thận trọng thi hoan toan co thể tranh dược “nỗi dau” nay.

Dưới day la 7 việc mẹ cần lam dể phong ngừa sảy thai:

Một chế dộ dinh dưỡng can bằng

Những gi mẹ an dong vai tro quan trọng trong việc giữ gin sức khỏe thai kỳ va em be. Mẹ cần lập một chế dộ an uống khoa học, dầy dủ dưỡng chất từ trước khi mang thai 3-6 thang va duy tri suốt thai kỳ. Những thực phẩm lanh mạnh sẽ giup chị em bầu khỏe mạnh ba em be phat triển dung chuẩn.

Uống nhiều nước

Cac mẹ thường danh gia thấp vai tro của việc uống dủ nước, tuy nhien nước mang lại rất nhiều lợi ich cho sức khỏe con người dặc biệt la mẹ bầu. Cơ thể dủ nước trong giai doạn dầu mang thai sẽ giup loại bỏ những dộc tố nguy hại trong cơ thể, giup an toan cho be trong bụng mẹ.

7 việc mẹ bầu cần lam dể phong ngừa sảy thai - 1

Uống dủ nước, bổ sung progestogen, tranh tập thể thao qua sức… la những việc mẹ cần lam dể phong ngừa nguy cơ sảy thai. (ảnh minh họa)

Bổ sung progestogen

Progestogen la kich thich tố rất quan trọng với sức khỏe của tử cung, giup hỗ trợ thai nhi phat triển tốt nhất. Vi vậy nếu mẹ da từng một lần sảy thai, dừng quen bổ sung progestogen.

Khong tập thể dục qua sức

Tập xe dồ chơi cho be trai luyện thể thao la việc lam cần thiết va mang lại nhiều lợi ich cho sức khỏe tuy nhien diều nay khong co nghia la cac mẹ phải cố gắng luyện tập qua sức. Việc tập luyện http://bibomart.com.vn/xe-dap-3-banh-cho-be-c57.html qua vất vả sẽ khiến cơ thể mẹ bị tổn thương, thậm chi gay sảy thai. Chị em chỉ nen luyện tập nhẹ nhang va dừng lại ngay nếu cảm thấy khong thoải mai.

Tạo tam ly thoải mai

Cang thẳng về thể chất va tinh thần ảnh hưởng trực tiếp dến sức khỏe thai kỳ va rất co thể sẽ gay sảy thai. Vi vậy mẹ bầu cần cố gắng tạo tam ly thoải mai, vui tươi trong cong việc cung như cuộc sống gia dinh.

Kham thai dịnh kỳ

Một việc vo cung quan trọng mẹ khong dược lơ la do la kham thai dịnh kỳ theo Vang sữa Dinh Dưỡng lịch của bac si chuyen khoa. Ngay cả khi thai kỳ dang khỏe mạnh binh thường thi cung dừng quen việc lam nay. Chỉ bac si mới la người biết chắc chắn em be của bạn co dang khỏe mạnh hay khong.

Tranh tiếp xuc với bức xạ va chụp x-quang

Mẹ nen noi chuyện với bac si về tinh tinh sức khỏe thai kỳ cung như việc mẹ dang bầu bi dể tranh khong chụp x-quang. Ngoai ra chị em cung cần tranh xa những tia bức xạ co thể gay hại cho thai nhi.