Máy phát điện chạy bằng hỗn hợp biogas-diesel

Xem tại đây: http://mayphatdiennhapkhau.vn/

ThS Lê Thị Kim Oanh, ĐH Văn Lang, TP HCM vừa thử nghiệm thành công việc chuyển đổi động cơ máy phát điện chạy diesel sang chạy hỗn hợp biogas và diesel.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã thực hiện việc chuyển đổi và thử nghiệm trên trên hai loại động cơ: động cơ cỡ nhỏ một xilanh và động cơ cỡ trung bình nhiều xilanh. Qua thử nghiệm lần một và hai, cho thấy khả năng tiếp nhận tối đa biogas của máy phát điện chạy kết hợp biogas-diesel thử nghiệm là 90% biogas, 10% diesel.

Theo ThS Kim Oanh, máy phát điện chạy bằng hỗn hợp biogas-diesel hoàn toàn có thể ứng dụng được cho hầm ủ biogas từ phân heo hoặc tinh bột khoai mì hiện có nhiều ở Việt Nam.

Chi phí phát điện cao hơn loại máy phát vận hành bằng 100% biogas nhưng máy chạy kết hợp biogas và diesel có những ưu điểm như: giá thành đầu tư thấp hơn, khả năng vận hành được ở nồng độ khí metan (thành phần chính trong biogas) thấp hơn 50% và có khả năng vận hành với 100% diesel.

Quy mô thử nghiệm của nhóm nghiên cứu được áp dụng với hệ thống xử lý rác theo mẻ, gồm 25 mô đun vận hành liên tục, trong 5 năm có thể hoàn vốn.

Với chuyển đổi động cơ máy phát điện chạy diesel sang chạy hỗn hợp biogas và diesel, khí metan sẽ được thu hồi và giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Trung bình lượng điện có thể thu hồi là 336 kwh một tấn chất thải hữu cơ và nhờ đó giảm phát thải khoảng 100 m3 khí metan vào môi trường.

Giá máy phát điện Cummins 1200kw tốt nhất, Giá máy phát điện Cummins 1000kw tốt nhất, Giá máy phát điện Cummins 900kw tốt nhất, Giá máy phát điện Cummins 800kw tốt nhất, Giá máy phát điện Cummins 700kw tốt nhất, Giá máy phát điện Cummins 650kw tốt nhất