Sử dụng máy phát điện

Để đối phó với hậu quả sau cơn bão, người dân vùng Quincy thường sử dụng chi tiết ở đây để cung cấp năng lượng sử dụng cho mình.

Chủ một cửa hàng chuyên bán máy phát điện cho biết:” Cửa hàng của ông chuyên mở của vào sáng thứ ba hàng tuần và ông thường hướng dẫn người dân sử dụng máy phát điện an toàn nhất.”

“Máy phát điện không thể được sử dụng trong phòng kín. Rất nhiều người thường để chạy máy phát điện trong nhà kho. Chúng ta phải cảnh báo họ về điều đó!” Chủ cửa hàng bán máy phát điện nói như vậy.

Máy phát điện 3 pha Perkins 100kWMáy phát điện 3 pha Perkins 120kWMáy phát điện 3 pha Perkins 160kW

Máy phát điện 3 pha Perkins 182kWMáy phát điện 3 pha Perkins 200kWMáy phát điện 3 pha Perkins 240kW

Máy phát điện 3 pha Perkins 280kWMáy phát điện 3 pha Perkins 320kWMáy phát điện 3 pha Perkins 360kW

Máy phát điện 3 pha Perkins 400kWMáy phát điện 3 pha Perkins 450kWMáy phát điện 3 pha Perkins 500kWMáy phát điện 3 pha Perkins 550kW

 

Cửa hàng máy phát điện này bán máy phát điện vả cung cấp cả dịch vụ vảo hành cho máy phát điện, 1 năm sẽ có vài lần kiểm tra xem nó còn hoạt động tốt hay không. Máy phát điện là một sự lựa chọn chính xác sau khi có bão.