May phat dien(23/07/2015)

 

Đồng Kang diesel điện công nghiệp máy phát điện ở Trung Quốc là doanh nghiệp nổi tiếng, Dong Kang "chất lượng cao, công nghệ cao, dịch vụ cao," Máy phát điện  400kva  Máy phát điện  375kva ba yêu cầu dịch vụ cao của khách hàng mới và cũ của phần lớn người tiêu dùng và công nhận trong chiến lược marketing của công ty ủa hợp tác chiến lược sâu sắc. Hôm nay, chỉ trong vòng sáu tháng, với kết quả rất tốt. Trong sáu tháng thời gian phá vỡ thành công đánh dấu 3 tỷ USD. Đã hoàn thành kế hoạch doanh thuMáy phát điện cả năm.

http://mayphatdiencummins.vn/gia-may-phat-dien-diesel-400kva-Cummins.html

Era đến ngày hôm nay, chiến lược phát triển để trở thành vấn đề nóng bỏng nhất của thế giới. Chủ đề diễn đàn khác nhau, không có ngoại lệ, tất cả các thế giới để thảo luận về các chiến lược phát triển. Ngành công nghiệp máy phát điện diesel, Máy phát điện  500kva Máy phát điện  450kva quá, các linh họa, Dongkang lần. Máy phát điện  625kva Máy phát điện  550kva Nắm bắt chính xác về những thay đổi của thị trường và những thay đổi trong mô hình phát triển có tầm nhìn chính xác của nó và khả năng độc đáo.

May phat dien gia re

Dongkang trong sáu tháng để tạo ra ba tỷ USD doanh thu, kết quả này trong toàn bộ máy phát điện diesel là trong số tốt nhất trong ngành công nghiệp. Máy phát điện  800kva Máy phát điện  750kva ăng trưở ng nhanh trong bán hàng, trong đó đánh dấu sự thăng thiên thực sự để cung cấp năng lượng Dongkang đi đầu trong ngành cnh cửu

Mua may phat dien tai day