โต๊ะจีนจัดเลี้ยงเมื่อลูกหลานแต่งงาน

โต๊ะจีนจัดเลี้ยงเมื่อลูกหลานแต่งงาน

โต๊ะจีนจัดเลี้ยงเมื่อลูกหลานแต่งงาน

 

เมื่อลูกหลานแต่งงานทีไร อากงอาม่าจะต้องสั่งจัดโต๊ะจีนทุก ครั้งไป เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่ง พ่อครัวที่ทำอาหารโต๊ะจีนก็มักจะสังเกตุจากความต้องการของลูกค้าผู้มาว่า จ้างเป็นหลักว่าชอบรสชาติอาหารแบบไหน คนจีนมักจะนิยมรับประทานอาหารที่มีรสชาติจืดกว่าคนไทยนั้นคือรสชาติของอาหาร ที่ไม่จัดมากจนเกินไป พ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจโต๊ะจีนบางครั้งก็จะมีแหล่งที่เอาไว้ซื้อหาวัตถุดิบ ที่จะนำมาทำอาหารที่ถูกกว่าบุคคลทั่วไป การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ในวันที่พิเศษที่เป็นมงคลนั้นของคนจีนนั้น นิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว งานบวชงานแต่งงานสังสรรรื่นเริงและงานต่างๆนั้นก็มีความต้องการที่จะใช้ อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง อาหารโต๊ะจีนที่จัดเลี้ยงนอกสถานที่นั้นมักจะมีราคาที่ย่อมเยากว่าเพราะ เนื่องจากเน้นปริมาณที่มากในการจัดเลี้ยง อาหารจีนตามภัตตาคารหรือที่คนจีนเรียกว่าเหลานั้นส่วนมากจะมีราคาแพงเพราะ เน้นคุณภาพของวัตถุดิบ โต๊ะทรงกลมนั้นแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของทุก ๆ คนที่ร่วมโต๊ะไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ เรื่องของราคาโต๊ะจีนต่อโต๊ะนั้น จะขึ้นอยู่กับว่ารายการอาหารที่สั่ง จะมีราคาวัตถุดิบประมาณไหน การจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนตามงานทั่วๆไปบางครั้งจึงอาจจะมีรสชาติของอาหารที่ เข้มข้นและจัดจ้านกว่าแบบต้นตำหรับ โต๊ะจีนเป็นยอดดวงใจและในทางกลับกันกับกลายเป็นของกินที่ประทับใจของชาวประ จีนและชาวไทย อีกทั้งการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนในปัจจุบันนี้นั้นถือว่ามีราคาที่ถูกกว่าการ จัดเลี้ยงอาหารในรูปแบบอื่นๆอีกด้วย