วิธีโหนบาร์เสริมกล้ามเนื้อยืดกระดูก

ชีวิตก็เหมือนกับ การโฆษณา
ครึ่งหนึ่งของเงินที่เสียไปกับการโฆษณานัน สูญเปล่า แต่เขาไม่รู้หรอกว่า ครึ่งหนึ่งนั้นเท่ากับเท่าไร ประเด็นของเขา คือ ถ้าคุณไม่สามารถบอกได้ว่าครึ่งหนึ่งนั้นเท่ากับเท่าไร คุณก็ต้องทำ ทั้งหมดโหนบาร์ยืดกระดูก และให้ระวังไว้ว่า คุณอาจไม่ได้รับผลกลับคืนมาครบตามจำนวน ที่ทำลงไปทั้งหมด

ชีวิตก็เป็นแบบนี บางครังก็ดูเหมือนไม่ยุติธรรม คุณใช้ความ พยายามอย่างมาก แต่คุณไม่ได้รับสิ่งใดกลับมาเลย คุณสุภาพกับคนอื่นๆ แต่ดูเหมือนคนอื่นจะหยาบคายกับคุณ คุณทำงานอย่างหนัก แต่คนอื่นกลับ ไม่ตั้งใจทำงาน คุณควรต้องทำทุกอย่างให้เต็ม า00 เปอร์เซ็นต์ เพราะคุณ ไม่รู้เลยว่าคุณจะได้กลับคืนมาเท่าไร
ใช่ มันไม่ยุติธรรม และชีวิตก็ไม่ยุติธรรม คุณจะต้องได้รับผลดีจาก ความพยายามแน่นอน แต่คุณจะไม่เหรอกว่าคุณได้รับผลตอบแทนมาจาก ความพยายามครั้งไหน หรือทำไมจึงได้ผลตอบแทนกลับมาโหนบาร์เสริมกล้ามเนื้อ

เรามักจะคิดว่าตัวเองโชคดี เมื่อเราได้รับผลจากความพยายามของ เราที่ผ่านไปนาน จนเราลืมไปแล้ว เราต้องก้าวต่อไป และไม่ยอมแพ้กับสิง ที่เกิดขึ้น เพราะคุณไม่รู้ว่าความพยายามครั้งไหนที่จะได้ผลตอบแทน มัน ก็เหมือนกับกบหลายๆ ตัวที่คุณคุ้นเคย ก่อนที่คุณจะพบว่าหนึ่งในนั้นเป็น เจ้าชายรูปงาม หรือการเปิดฝาหอยเพื่อค้นหามุก
แต่ไม,ว่าคุณจะทำอะไร อย่าปล่อยมันไป เพราะมันอาจไม่ได้จบลง ด้วยดีทุกครั้ง คุณจะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามทุกครั้ง แต่คุณ จะไม่รู้เลยว่าความพยายามครั้งไหนที่ให้ผลดีที่สุดวิธีโหนบาร์
คนที่นความสุขส่วนมากมักจ:บอกว่า ดักลันมาอยู่แลว คอ เราต่อวยุ่วอยู่กันส์วที่เรากำ แล:อาจพนเจอกันปิญหา น่อยครั้วที่การมอวหาความส่าเรจ ราววัล แล:ผลตอมแทน อาจก่อความเสืยหายต่อเรา ถาส์ เพื่อใหัตัว

บาร์โหน