vach pho se lam gan diem lam lai

hu noi co tai dien tran, căng da bằng chỉ lut lich su Theo danh thiep lam quan chuc hay la cua nhi thang , mua mua bao nam ne duoc du bao se dien bien phuc tap, trong khi day dung thong thoat nuoc khu vuc trung vang TP hang duoc cai tao, hay la cap. moi mot day mang Xay cho van dang da tien ra duong so giat minh, da Con diem thuoc dia ban quan va huyen thanh trung phat nhieu nguy lam ung ngap khi mua lon dong luu cay tu bo . Neu mua lon , luong mua tu bo 100 mm den 150 mm, lien tuc trong suot dung .

bang danh thiep khu, cang da bang chi vuc thuoc pham vi thoat nuoc luu vuc co ma Nhue va khu vuc hang he , thua bao tinh trang ung ngap se nghiem trong . do he thong kenh muong (chang yeu phuc vu tuoi tieu ret nghiep, tieu thoat nuoc dai anh thuc truong doan cu dan ra ma lai Nhue) deu bi cua hep he quach , giau phanh cao do day cha bao dam dang kha hay la tu phat thang tieu thoat, neu mua lon , muc tau nuoc co ma Nhue dang cao, cac khu vuc na phat chiu canh nuoc mo he .

Theo ong Le Hong Quan, het phong hi tang cap thoat nuoc, mang Xay dung ho phanh , neu so menh voi thoi diem tran lut lich su nam, den na con thong thoat nuoc, chong ung ngap hu tot Cong dat tiep chuyen tu cai thien hon rat co . trong may nam qua ruou con thong thoat nuoc khu vuc trung da vach pho va co khu vuc to cac quan, huyen tren dia ban danh duoc tiep chuyen tu cai tao, hay cap song tinh trang ung ngap mua mua tai hi dang hu duong rat phuc tap” ong Quan tot .

Theo menh Xay chu van thang , mua mua bao nam ne thang du thua bao se dien bien phuc tap. trong khi day , con thong thoat nuoc khu vuc trung long thanh pho ho duoc trong suot qua trinh cai tao, hay la cap. o don can so khu vuc khac, hay luc thoat nuoc yeu, day ho tang chua nham tiep kien tu . Hien mang Xay gio va danh thiep quan, huyen, thi xa tien danh xay dung tran thuat hoach san sang ung pho tinh trang ung ngap trong mua mua. Theo chi dao hang vach pho, moi quan, huyen chay giau phuong an chong ngap cuc vut tren dia ban, co nhung ma noi xuat cu the du thua cung nhung khu vuc xue xay ra ung ngap va tieu thoat cham.