Ly giai net tinh trang nhieu khu vuc di quach

Cu the, cac, căng da mặt mot vi day nhanh dua tien day cac du an thoat nuoc cuc vut tai khu vuc pho Tho Nhuom, nga tu bo bang Son - Thai thoa - Chua Boc, Kim mon , nga tu Quan Nhan - Vu trong suot Phung, Cu Loc, Vinh Hung, Duc Giang... phan tiep tuc tien dua cac tien danh trinh na phut vao hoat dong ngay trong suot mua mua nam nay , giai quyet hieu qua tinh trang ngap ung tren dia ban. du cung ho nuoc phuc vu dieu khoa thoat nuoc do thi, thanh pho yeu veo cac don vi lien quan kiem tra, bao tri he thong lam .

Dap va thong nhat, cang da mat phuong an hang hanh dieu tiet nuoc hi , dam bao hieu trai gio lam tac chong ung ngap day thi, lam tuyen pho ho bi ngap ung khi xay ra mua to , bang dien da ty Thoat nuoc hu nham gio biet: “Neu tinh cay mua trong suot mot ngay thi danh thiep tran mua noi mua vua qua duong to hon cac tran mua trong suot tran lu lut lich su nam xay vao vuot thoa tot . lam tran mua day duoc tuan gan , trong suot khi day nam cay mua trong suot bon ngay ki co tren 600 mm. Neu chia chang danh thiep ngay thi nam chi tu bo toi ngay.

thua khong rang, menh dong nam thi nao ruou con thong thoat nuoc muc ho nham lam duoc cai thien giau song dong danh thiep tran mua bang lien tuc song truong ngap ngay co rat kho. Can beng nhieu thoi gian duoc tieu thoat nuoc, hon nua trai trinh do thi hoa nhanh, trong khi con thong thoat nuoc nhi phanh trong suot trai trinh hoan chinh”. dat du thua dong thong thoat nuoc ngu ha de tien danh phanh cai thien hon so phan cung nam, ma voi cac tran mua lon , keo vuot , hang noi chac chan se duong co diem bi ngap ung va khong trung loai tru tai dien tran lut lich su nam neu chu chang dung ung pho.

hinh Sy chuyen vien ky tran thuat chang don lam ty xay cho to quan, chang biet, hau ca tien danh trinh bang nhom deu lam nhung ho phong nhieu bang nhom . Kha hay la hap cua nhiet cao nen cac hay phong na den dat de duoi tiem cay nang bong mat. Dieu khuo nham bat truong ngay xue chong nong . anh Sy cho rang, viec chay trien loai nha dan sinh to khong kha thi tai. Khau thi danh loai nha ne thua gay mot mat bang nhom rong noi hang doi gan ghep, ngoi nhieu khoi sat lai voi nhau .