Wykorzystanie symboli narodowych i terytorialnych w celach marketingowych.

Wykorzystanie symboli państwowych albo terytorialnych, jak np. godło, herb miasta, czy barwy narodowe jest najłatwiejszym możliwością na określenie lokalizacjitak produktów, jak i usług, jednak czy można je stosować w celach komercyjnych?

„Ustawodawstwo zabrania umiejscawianie symboli Rzeczypospolitej Polskiej w towarach przydzielonych do handlu, jednakowoż zezwala sygnowanie ich emblematami narodowymi w formie stylizowanej lub artystycznej, nie określając dokładnie, co przez to jest pojmowane. Zatem jeśli tylko edytujemy np. odcienie kolorów albo kształt jakiegoś składnika, atrybut ten jest uważany za przerobiony artystycznie i możemy go użyć” informuje portal http://www.3design.com.pl/

Korzystanie z emblematów województw nie jest określone przez system prawny, wobec tego zarówno herby, jak i flagi wojewódzkie mogą być znakiem towarowym. Atrybuty wojewódzkie mogę być uważane za dobra osobiste, i wedle kodeksu cywilnego, jeśli następuje ich naruszenie, można zabraniać ich stosowania. Reguły korzystania z symboli wojewódzkich są określane przez uchwałę sejmiku województwa odnośnie symboli, jednak większość województw jej nie posiada.W przypadku symboli powiatów, gmin i miast jednostki samorządu terytorialnego mogą same decydować o wykorzystaniu swoich herbów, jednak zazwyczaj nie ma aktów, określających prawo do korzystania z nich. Zatem można je wykorzystywać na tej samej zasadzie co emblematy województw.

Ustawodawstwo w kwestii wykorzystywania symboli państwowych, jak również innych jednostek samorządu terytorialnego jest niekompletne i może być różnorodnie odbieranie, jednak warto pamiętać, że wszystkie te atrybuty są częścią naszej tradycji i zawsze powinniśmy okazywać im uszanowanie.