Năng lượng vô tận-gió

Giá máy phát điện Perkins 360kWGiá máy phát điện Perkins 400kWGiá máy phát điện Perkins 450kWGiá máy phát điện Perkins 500kW

Ở miền Trung Tây của Hoa Kỳ như Bắc và Nam Dakota, Colorado, Kansas, Nebraska, Iowa, Indiana, Illinois, Minnesota và Ohio, đều là nơi lý tưởng cho việc tạo ra những cơn gió như vậy. Hiệp hội Năng lượng gió của Mỹ tính toán có đủ đất ở vùng Trung Tây, hoặc chỉ trong một trăm dặm vuông của khu vực windiest Nevada, để nhà đủ gió để đáp ứng nhu cầu năng lượng của toàn bộ Hoa Kỳ. Việc xây dựng các trang trại gió sẽ không làm gì để thay đổi các cảnh quan, như canh tác các loại cây trồng và sản xuất điện gió có thể xảy ra trên các vùng đất như vậy.

Máy phát điện Yuchai 25kVA giá rẻMáy phát điện Yuchai 30kVA giá rẻMáy phát điện Yuchai 35kVA giá rẻMáy phát điện Yuchai 50kVA giá rẻ

 

Năng lượng gió được tạo ra nhiều ở các vùng sa mạc. Sức nóng của mặt trời được sa mạc cát hấp thụ và từ từ giải phóng năng lượng trong suốt tầng đối lưu trong đêm. Một khu vực sa mạc như vậy, Tehachapi-Mojave, California, là nhà của một trang trại gió của năm nghìn tua-bin gió. Trang trại gió này có thể sản xuất đủ điện để đáp ứng nhu cầu của năm trăm nghìn ngôi nhà với chi phí của bốn cent cho mỗi kilowatt-giờ. Chi phí này được so sánh với các nguồn năng lượng địa phương khác. Như hiệu quả của các trang trại gió tăng lên, chi phí này sẽ giảm hơn nữa.

Xem thêm TẠI ĐÂY