Rực vang dau Hạ Chau Phong Diền

Từ thang 6 tới thang 11, du khach khi dến Cần Thơ co thể khong Top 10 The Gioi khỏi bất ngờ phia trước mau vang hảo hạng mắt của cac chum dau Hạ Chau, treo lủng lẳng dọc hai ben dường tỉnh lộ 923 vao trung tam huyện lỵ Phong Diền.

Tuy nổi len muộn hơn cac loại trai cay khong giống ở day như: dau bon bon, dau da xanh (dau ba mụ), dau xiem, chom chom…, nhưng với cac ưu xem vượt trội về hinh dang, mau mau va tốt, dau Hạ Chau vo cung dược chuộng va da lam hay danh tiếng cho vung dất Phong Diền.

Nhung-sap-ban-dau-Ha-Chau-noi-le-duong-P

Những sạp bay ban dau Hạ Chau nơi lề dường Phong Diền.

Dựa theo nhiều “lao nong tri diền” dịa diểm day, ca thể tạo ra giống dau Hạ Chau khởi dầu như ong Le Quang Minh (tức Ba Minh), ấp Mỹ Hoa, xa Mỹ Khanh, huyện Phong Diền vao khoảng thập nien sau mươi của thế kỷ trước. Luc bấy giờ Phong Diền la vung chuyen canh về cam mật, nhưng vao khoảng 12 thang 1980, cay cam bị bệnh vang la gan xanh lam nong dan tổn thương vo cung cho rất nhiều. Chinh vi vậy, gia dinh ong Ba Minh di dến một quyết dịnh chuyển dổi giống cay trồng mới phu hợp hơn với vung dất phu sa nước ngọt, va cay dau da dược chọn lựa.

Mục dich cay dau thụ phấn chất lượng, dậu trai cho rất nhiều, sỡ hữu vị ngọt mặn ma hơn, ong Ba Minh da may mo nghien cứu bằng kiểu ghep cac dọt dau. Va mục dich phan biệt với những loại dau khac, ong dặt ten giống dau nay thi Hạ Chau. Nhanh chong tiếp theo, “tiếng lanh dồn xa”, dau Hạ Chau dược thị trường trong va ngoai nước giống như Campuchia, Lao chấp co dược. Noi từ do, giống dau nay dược nhan lớn ra khắp những xa ở huyện Phong Diền. Nam 2006, dau Hạ Chau dược cong co dược ten tuổi như dặc sản của huyện Phong Diền, TP Cần Thơ.

Nhung-chum-dau-Ha-Chau-lac-liu-tren-canh

Những chum dau Hạ Chau luc lỉu tren canh.

Dau Hạ Chau chin sỡ hữu mau vang nhạt, da cang mọng, vị ngọt thanh va hơi chua vo cung hấp dẫn. Chỉ chi ra khoảng hai mươi.000 dồng, bạn da co thể sở hữu them can dau Hạ ngọt, mat. Dựa theo them chủ vườn dau ở Phong Diền, du khach khi tới day tham quan va mua dau Hạ Chau cần lưu y nhằm dề phong nhầm loại dau khac. Do như dau Hạ Chau trai tron như trai mu u, vỏ mỏng, trai chin da mau trắng nga, ruột chin mau trắng trong, cuống dịa diểm la dai vẫn con nguyen khi chin, sỡ hữu vị ngọt dậm, sau khi an sẽ thấy chua nhẹ. Con dau xiem trai thon dai, chin da co mau vang cam; dau bon bon trai tron, dit nhọn, chum trai muốn, chin da sỡ hữu mau cam…

Con gi hữu ich hơn khi dược du lịch va kham pha vườn dau Hạ Chau ở Phong Diền, dược xả stress dưới nhiều bong dau ram mat, tren canh luc lỉu những chum quả chin. Với long ban tay hai một chum dau Hạ Chau va lột từng mui cho vao miệng nhai một khac nhau kiểu từ hao, bạn sẽ thấy vị chua nhẹ nhang, ngọt thanh. Va, bỗng từ dau dưa lại cơn gio mat lanh giống như xua tan di 200 than tin cua Jang Song-taek sap bi xu tu cac giọt mồ hoi con dọng lại tren lưng ao.

Dau-Ha-Chau-voi-nhung-chum-trai-lac-liu-

Trong nhiều 12 thang gần day, Phong Diền như một loại xem cải thiện concept tour sinh cắt vườn, du lịch lang nghề nghiệp kết phu hợp với ẩm thực ở TP Cần Thơ. Do do, du khach khắp nơi dến Phong Diền ngay them một dong duc dần. Va dau Hạ Chau thi một loại loại trai dặc sản dược du khach tham quan tim tậu tận hưởng giống như sở hữu về thủ cong qua biếu cho ca nhan than.

Bai va ảnh: Tương Tam