Máy phát điện(06/08/2015)

http://mayphatdiencummins.vn/image/data/Perkins-10kw-800kw.jpg

rộng. Máy phát điện diesel 600kva Máy phát điện diesel 550kva  Máy phát điện diesel của chúng tôi đặt ra các nước xuất khẩu chính và các khu vực là Pakistan, Philippines, Ấn Độ Ni Xixi và châu Phi, Trung và Nam Mỹ số

Nước.

http://mayphatdiencummins.vn/gia-may-phat-dien-3-pha-500kva-Perkins.html

Để tạo điều kiện cho các máy phát điện diesel, quản lý sản xuất và sử dụng, số lượng các máy phát điện diesel thiết lập quy định bộ máy phát điện Cummins đã thống nhất, biểu tượng khác nhau với ý nghĩa, chúng ta phải nhìn vào cụ thể. Máy phát điện diesel 700kva Máy phát điện diesel 625kvaCột và biểu tượng có ý nghĩa như sau

1 --- đầu ra công suất định mức (KW), biểu đạt bằng số.

2 --- đại diện đầu ra điện áp AC tần số sức mạnh của các loại G; P thay mặt cho AC IF; S thay mặt trao đổi kép; Z đại diện cho DC. Máy phát điện diesel 800kva Máy phát điện diesel 750kva

 3 --- máy phát điện loại; F đại diện cho quyền sử dụng đất; FC đại diện biển; Q thay mặt cho ô tô; T đại diện trailer.

 4 --- tính năng điều khiển, sự vắng mặt của một hướng dẫn (thông thường), đơn vị; Z đại diện cho đơn vị tự động hóa; S đại diện cho đơn vị ít tiếng ồn; SZ thay mặt cho tiếng ồn thấp tự động

Của đơn vịMáy phát điện diesel 1000kva Máy phát điện diesel 850kva

Xem thông tin máy phát điện tại đây

Mua máy phát điện chính hãng tại đây