Khach sạn Blessing 2 (Hồng Thien Lộc 2)

Khach sạn Blessing 2 (Hồng Thien Lộc 2)

Dịa chỉ: 267-269 Le Thanh Ton, Quận 1, Hồ Chi Minh

Tel: 08 38242616 - 38242617; Fax: 08 38242618

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/tp-ho-chi-minh/khach-san-blessing-2.html

Số phong: 40

var num_image = 10

Cach 100 met từ chợ Bến Thanh va Chợ Dem, Khach sạn Hồng Thien Lộc 2 nằm ở trung tam của thanh phố Hồ Chi Minh. Nhiều nơi hấp dẫn dể xem trong vong di bộ chẳng hạn như: Dinh Thống Nhất, Nha thờ Dức Ba, Nha hat lớn Sai Gon .... 15 phut từ Tan Sơn Nhất - san khach sạn da lạt hoang anh gia lai bay quốc tế, bạn sẽ dược chao don tại khach sạn Hồng Thien Lộc 2.

Khach sạn co 40 phong ấm cung da dược thiết kế khong chỉ dể tạo ra sự sang trọng dặc biệt của kiến truc ma con dể tạo một khong khach sạn Da Lạt gian lam cho bạn cảm thấy như ở nha. 

 

 

 

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

SUPERIOR Khong co cửa sổ (18m2)

 

DELUXE khong co cửa sổ (22m2)

 

DELUXE - thanh phố (25m2)

 

VIP - thanh phố (35m2)

Tiện nghi phong:

Giường dơn, Giường doi, Diều hoa nhiệt d,ộTiện nghi phong tắm, Ao choang tắm, Bồn tắm, Miễn phi nước uống dong chai, May sấy toc, Voi hoa sen, Diện thoại quốc tế, Truy cập internet (khong day), Ấm, Quan bar nhỏ, Phong khong hut thuốc, Truyền hinh vệ tinh / cap, Voi hoa sen va bồn tắm rieng biệt, Dep, Sofa, Tivi 

 Dặt ngay

+ Ca phe

+ Nha hang phục vụ an sang buffet, alacarte, thiết lập thực dơn cho bữa trưa va bữa tối.

+ Thu dổi ngoại tệ

+ Don tại San bay

+ Dịch vụ du lịch

+ Dịch vụ hộ chiếu

+ Dặt ve may bay/  dặt phong Tau

+ Lưu niệm / cửa hang qua tặng

+ Giặt la / giặt kho

+ Miễn phi internet wi-fi ở mỗi phong.

+ Miễn phi sử dụng may tinh va truy cập internet tại sảnh

+ Cac dịch vụ khac

Nha hang

Sau khi một lam việc cang thẳng hoặc một ngay mua sắm thu vị, Blessing (Hồng Thien Lộc) Nha hang Bar ro rang la một sự lựa chọn hoan hảo cho bạn dể kết thuc một ngay. Nha hang phục vụ an sang buffet, a la carte, thiết lập thực dơn cho bữa trưa va bữa tối.