प्रदक्षिणा ज्योतिष को जानकारी

यो वर्षको गुरु शुक्र उदयास्त । संवत् २०७२ श्रावण २० गते बुधवार ता.५ अगस्त २०१५ को शुक्र पश्चिममा अस्तय हुन्छ । संवत् २०७२ भाद्र ०३ गते बिहिवार ता.२०-०८-२०१५ को शुक्र पूर्वमा उदय हुन्छ । संवत् २०७२ श्रावण २७ गते बुधबार ता.१२-०८-२०१५ मा बृहस्पति पश्चिममा अस्तय हुन्छ । सम्वत २०७२ भाद्र २० गते आइतबार ता.०६-०९-२०१५ को बृहस्पति पूर्वमा उदय हुन्छ ।