Blowen - de negatieve kanten

Het kan leuk zijn om samen met vrienden te blowen. Maar natuurlijk moet u het niet te vaak doen. Wees waakzaam wanneer u het te vaak gaat doen.

Volgens artsen bestaat er ook een oorzakelijk verband tussen cannabisgebruik en psychische problemen. Bij veel cannabisgebruikers kunnen problemen door het blowen erger worden. Men loopt kans depressieve klachten te krijgen. U kunt hieruit opmaken dat blowen een verandering in de hersenen aanbrengt.

Er wordt vaak gezegd dat blowen creatief maakt. Dit gaat over het algemeen alleen op bij af en toe blowen. De creativiteit gaat snel omlaag wanneer er sprake is van dageljiks gebruik. De groep die na het blowen nog actief iets wil ondernemen is klein. Als dit voor u herkenbaar is, dan is het raadzaam om eens na te denken over minderen of stoppen met blowen.

Voor lange tijd werd er niet echt nagedacht over het feit dat blowen verslavend kan zijn. De hoge concentratie THC in cannabis is de laatste jaren echter een probleem geworden. De artsen zijn het er inmiddels over eens dat blowen wel degelijk verslavend is. Stoppen met blowen kan gepaard gaan met ontwenningsverschijnselen. Denk aan slecht slapen en rusteloosheid.

Na het stoppen met blowen zult u zich binnen een paar dagen energieker voelen. Toen u nog blowde had u veel minder energie. De zin om af te spreken met vrienden en om dingen te ondernemen wordt na een tijdje ook weer groter.