Provstiet la i den tidligere Ry Kommune og Silkeborg Kommune

Martinique er en o og et fransk oversoisk departement (nummer 972) og en oversoisk region, som er beliggende i Caribien nord for Trinidad og Tobago.Og-tegnet (, og-tegn, et-tegn) er et logogram, der repraesenterer ordet og.Solenergi er energien i lyset fra Solen.Titanen Themis valgte at kaempe pa Kronidernes side i titanomachien og er derfor ikke nedstyrtet til Tartaros.Skum er en substans, som bestar af gas-/luftbobler i vaeske eller fast stof.Mellemistid, varmetid eller interglacial, er den tid vi har nu, nemlig mellem 2 istider.Adum Sogn er et sogn i Skjern Provsti (Ribe Stift).Blaskimmeloste fremstilles som blod ost.Klejner er slojfeformede kager som koges i fedtstof.I normal dansk kaldes krybdyr af slaegten serpens saedvanligvis for slanger, selvom der fin.Takvingefamilien er en familie af dagsommerfugle med 5-6000 arter.

Illustration fra Joost Amman og Hans Sachs.Snegleglente (Rostrhamus sociabilis) er en middelstor rovfugl i hogefamilien.Peter Andersen er en dansk film fra 1941, instrueret af Svend Methling efter et manuskript af Holger Boetius og Axel Ostrup.Indtil kommunalreformen i 2007 la det i Hadsten Kommune.Sognet ligger i Fredensborg Kommune (Region Hovedstaden).Aulum Provsti var indtil 2007 et provsti i Viborg Stift.Sommer i Tyrol er en dansk musikalsk komedie fra 1964 instrueret af Erik Balling.Indlandsis er en gletsjerkappe, som daekker et landomrade, der er storre end 50.

oktober er dag 296 i aret i den gregorianske kalender (dag 297 i skudar).Forkortelser med netop tre bogstaver er almindelige i computerver.Arianismen er opkaldt efter praesten Arius (256 – 336), fodt i Alexandria, Egypten.Pa oen piller mod angst findes kun jerseykvaeg, da der har vaeret forbud mod import af andre racer de sidste 150 .Herredsfogeden udgjorde lokalsamfundets myndighed og var bade politimester og dommer ved herredstinget.X-mas er en dansk julebryg fra bryggeriet Thor, men brygges i dag i Royal-serien fra Royal Unibrew.Lili Andrea Margrethe Heglund fodt Sorensen (5.Et medium (: midte) er indenfor parapsykologi en person, der har saerlige evner til at danne forbindelse med de dodes rige.Et pizzeria er en form for restaurant, hvor der overvejende er fokus pa pizzaer.En Privatpilot er en pilot der har taget privatpilot-certifikatet.Skibet er ladet med er en dansk film fra 1960, instrueret og skrevet af Peer Guldbrandsen.Sognet ligger i Herning Kommune (for kommunalreformen i 2007 Trehoje Kommune); indt.Papa Bues Viking Jazzband er et dansk jazzorkester, som spiller Dixieland- og New-Orleans-Jazz.En telefonbog eller en vejviser er en bog, der samler telefonabonnenter i et bestemt geografisk omrade (ofte en kommune eller region) efter navne, adr.Grundlaeggervirkningen er et faenomen indenfor evolutionen, der sker nar nogle fa individer fra en art, flytter til et nyt miljo, hvor de er isoleret fr.FHM (For Him Magazine) er et manedligt magasin til maend, der udkommer i 30 lande, heriblandt Danmark.Et aekvatorialinstrument er et instrument til maling af en stjernes rektascension og deklination.Svostrup Sogn er et sogn i Silkeborg Provsti (Arhus Stift).Echidna var i den graeske mytologi et uhyre, der kaldtes moderen til alle uhyrer.Meiose (Reduktionsdeling) er den celledelingstype, som medforer dannelsen af gameterne (f.Keramik er en faellesbetegnelse for produkter af braendt ler.I dansk jaegersprog bruges det blandt andet om blod fra hjortevildt, og det har g.Ordet bruges ogsa i udvidet betydning om andre dyrearters unger: giraffol, zebrafol, aeselfol osv.I august 1848 flyttede to mormon pionerer, Tho.thumbNavnet kommer fra det graeske Τωβίας / Τοβιας, der igen kommer fra det hebraiske טוֹבִיָּה.Vinderen er den person, som kan fa modstanderen ned pa ryggen.Universitetet blev grundlagt i 1746 og er dermed den fjerde aeldste hoje.Condottiere (eller Capitano) – Haerforer i Middelalderen og Renaessancen, der – ofte med sin egen trop af landsknaegte – solgte sin krigstjeneste til den.Vrads Herred var et herred i det tidligere Skanderborg Amt; det hed i Kong Valdemars Jordebog Wrazhoghaereth og horte i middelalderen til Loversyssel,.Aetyl eller ethyl er radikalet eller molekyldelen -CH2CH3 hvor C er carbon, og H er hydrogen.Hos nogle planter springer blomsterne ud, forend man ser bladene.Biokemisk bliver stoffet dannet fra tryptophan, og findes hovedsageligt i fordojel.Cirkumpolar er et begreb, der grundlaeggende betyder at noget gar eller findes rundt om polen.