jat raz

52 budhi duniya me ar 56 budhi bniya me milakr hui 108 tab paida hua akela jat